• 1

Activitats

Podem classificar les activitats que desenvolupem en diferents àrees, les quals es treballen de manera interrelacionada i es promouen i potencien entre elles.

Àrea motora o àrea funcional i física

Des d’un enfoc més global, es treballa el moviment amb exercicis adaptats de cap, tronc i extremitats de manera dinàmica en grups, utilitzant diferents materials, per tal de mantenir i/o millorar les capacitats motores i l’autonomia física dels nostres usuaris.

 • Grup d’activitat física
 • Psicomotricitat
 • Estimulació extremitats superiors
 • Grup de mitja
 • Manualitats

Àrea cognitiva

És desenvolupen activitats grupals i/o individuals que potenciïn les capacitats cognitives (orientació, llenguatge, càlcul...), per mantenir-les i aconseguir la màxima autonomia de la persona i el seu benestar, sempre amb una vessant lúdica i motivadora.

 • Lectura del diari
 • Taller de memòria
 • Premsa del cor
 • Taller de lectura i escriptura
 • Taller solidari
 • Dinàmiques d’estimulació cognitiva
 • Temps per mi
 • Fem ballar el cap
 • Musicoteràpia
 • Estimulació sensorial

Àrea lúdic-emocional i de participació comunitària

L'objectiu és potenciar la participació en les activitats i aconseguir millorar la satisfacció dels residents, mentre es treballa l'autoestima i la part emocional de les persones.

 • Dinàmiques de grup
 • Música dels nostres temps
 • Coral
 • Ball
 • Sortida al mercat
 • Sortida al poble
 • Bingo
 • Joc dels dissabtes
 • Cinema
 • Excursions
 • Activitats Inter generacionals