El nostre equip

El nostre gran EQUIP HUMÀ, és la peça clau en la gestió diària del Residencial. El saber fer de cada un d’aquets professionals, ens garanteix el seu correcte funcionament on l’ocupació i missió principal és oferir un servei d’assistència integral i individualitzada a cadascun dels nostres usuaris.

L’equip de professionals està especialitzat en les diferents disciplines i on l’objectiu principal és donar tant a l’usuari com a la seva família des de una assistència i unes cures integrals; metges, infermeres, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, auxiliars d’infermeria, gerocultores, podòleg... fins a un servei social on és promou en les persones una actitud activa en el procés del seu propi desenvolupament social i cultural a través de la participació en els diferents activitats de lleure, cognitives, psicomotrius, culturals... amb l’ajuda de l’educadora social i l’animadora sociocultural i la Treballadora Social.

Perquè tot funcioni bé, cal sumar altres treballadors molt importants en el dia a dia: cuineres, netejadores, personal d’administració, de manteniment, de bugaderia, responsables, perruquera,...

Tots els professionals estan sensibilitzats amb les necessitats de cadascuna de les persones que es troben al Centre, amb cada cas concret, tenint cura del tracte humà, la proximitat i el benestar de la gent gran.

 

 • equip medic

  Equip Mèdic i d'Infermeria

  Disposem de Servei mèdic, donant atenció presencial tots els dies laborals i atenció telefònica els caps de setmana i festius.

 • equip fisioterapia

  Equip de Fisioteràpia

  Està constituït per tres fisioterapeutes que donen servei tot el dia. Les activitats que es realitzen són per conservar i estimular les capacitats psicomotrius i cognitives dels usuaris.

 • equip social

  Equip Social

  L’educadora social i l’animadora sociocultural són les encarregades de l’elaboració, implementació i avaluació de la majoria d’activitats del centre.

 • equip psicologia

  Equip de Psicologia

  La psicòloga realitza intervencions amb residents i familiars, fa l’acompanyament en tots els moments pels que passa la persona quan arriba al centre.

Equip mèdic i d'infermeria

L'equip mèdic del Residencial Sant Sebastià està format per metges, infermeres i auxiliars.

Disposem de Servei mèdic, donant atenció presencial tots els dies laborals i atenció telefònica els caps de setmana i festius. Per qualsevol tipus d’urgència mèdica, tenim accés les 24 hores, al metge de guàrdia de la seguretat social.

Llegeix més...

Equip de Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional

Està constituït per tres fisioterapeutes que donen servei tot el dia.

Les patologies més importants que es tracten són:

- Neurològiques (Ictus, Parkinson)
- Traumàtiques (fractures, amputacions...)
- Reumatològiques (artrosis, artritis...)
- Síndromes d’envelliment (síndrome d’immobilisme...)
- Respiratòries (MPOC...)
- Circulatòries (insuficiència venosa...)
- Post-hospitalàries (cicatrius...)

Llegeix més...

Equip de Psicologia

La psicòloga realitza intervencions amb residents i familiars, fa l’acompanyament en tots els moments pels que passa la persona quan arriba al centre (acollida, adaptació, comiat, etc.), i en cas que la persona o la família tinguin queixes, dubtes o propostes de millora, en fa la rebuda, es deriva a Direcció i es busquen solucions.

Realitza exploracions cognitives i psicopatològiques, com també valoracions conductuals i emocionals.

Llegeix més...

Equip d'Educació Social, Animació Sociocultural i Treball Social

L’educadora social i l’animadora sociocultural són les encarregades de l’elaboració, implementació i avaluació de la majoria d’activitats del centre i d’adaptar-les a les capacitats dels residents. Disposen d’una àmplia sala de manualitats on es realitzen les activitats de caire manual i d’altes espais del Residencial on es realitzen altre tipus d’activitats. Els dissabtes pel matí també realitzen activitats de caire lúdic.

Llegeix més...