Equip d'Educació Social, Animació Sociocultural i Treball Social

L’educadora social i l’animadora sociocultural són les encarregades de l’elaboració, implementació i avaluació de la majoria d’activitats del centre i d’adaptar-les a les capacitats dels residents. Disposen d’una àmplia sala de manualitats on es realitzen les activitats de caire manual i d’altes espais del Residencial on es realitzen altre tipus d’activitats. Els dissabtes pel matí també realitzen activitats de caire lúdic.

A través del programa d’activitats pretenem que els usuaris puguin participar, integrar-se i prendre consciència de la seva pròpia realitat tot oferint-los la opció de millorar-la, dinamitzant el seu entorn i implicant-los en l’acció quotidiana. El programa està dissenyat amb activitats de diferents tipus, que pretenen incidir positivament en la salut emocional i psico-social de l’usuari, sempre tenint presents les seves necessitats, capacitats i centrant-nos en la persona.

L’educadora social i l’animadora sociocultural es coordinen amb la resta de professionals per facilitar una intervenció centrada en la persona.

La treballadora social realitza activitats grupals d’estimulació cognitiva, i informa i assessora a la persona i als seus familiars per tal de facilitar una bona adaptació a la nova situació.

Efectua acompanyaments mèdics a les persones que ho necessiten, i facilita el contacte amb l’entorn i la comunitat, fent acompanyaments a sortides al poble i al mercat. També fa encàrrecs per tothom qui ho necessita.

Emet informes per processos d’incapacitació legal.

L’educadora social i l’animadora sociocultural i la treballadora social es coordina amb la resta de professionals per facilitar una intervenció centrada en la persona.