Equip de Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional

Està constituït per tres fisioterapeutes que donen servei tot el dia.

Les patologies més importants que es tracten són:

- Neurològiques (Ictus, Parkinson)
- Traumàtiques (fractures, amputacions...)
- Reumatològiques (artrosis, artritis...)
- Síndromes d’envelliment (síndrome d’immobilisme...)
- Respiratòries (MPOC...)
- Circulatòries (insuficiència venosa...)
- Post-hospitalàries (cicatrius...)

Pel nostre equip, SALUT és la suma del benestar físic, mental i social, no l’absència de malaltia i/o dolència.

Les activitats que es realitzen són per conservar i estimular les capacitats psicomotrius i cognitives dels usuaris, a més de la socialització, i per què no, la seva diversió.

Emeten informes per derivacions a metges especialistes (Neuròleg, Traumatòleg, Rehabilitador, etc.).

La terapeuta ocupacional treballa al gimnàs per fer la rehabilitació individual de persones amb malalties neurològiques i físiques.

La terapeuta ocupacional realitza la valoració, el suport i la reeducació de les activitats de la vida diària (vestir-se, higiene personal, menjar, etc.), amb la finalitat d’aconseguir la màxima autonomia de la persona.

També porta a terme activitats d’estimulació cognitiva i sensorial amb persones amb malalties neurodegeneratives greus i els realitza rehabilitació d’extremitats superiors i mans per evitar la rigidesa.

Les fisioterapeutes i la terapeuta ocupacional es coordinen amb la resta de professionals per facilitar una intervenció centrada en la persona.