Equip de Psicologia

La psicòloga realitza intervencions amb residents i familiars, fa l’acompanyament en tots els moments pels que passa la persona quan arriba al centre (acollida, adaptació, comiat, etc.), i en cas que la persona o la família tinguin queixes, dubtes o propostes de millora, en fa la rebuda, es deriva a Direcció i es busquen solucions.

Realitza exploracions cognitives i psicopatològiques, com també valoracions conductuals i emocionals.

Emet informes per derivacions a metges especialistes (Neuròleg, Psiquiatra, Geriatra, etc.).

Participa del dia a dia dels residents, coneixent-los millor, coneixent la seva realitat, les seves opinions i necessitats.

La psicòloga es coordina amb la resta de professionals per facilitar una intervenció centrada en la persona.