servei de psicologia

Servei de Psicologia

Des del Servei de Psicologia es promou afavorir el benestar de la persona, facilitant l’adaptació a la nova situació, mantenint un bon estat d’ànim i preservant les capacitats cognitives.

Es procura fer una atenció individual centrada en la persona, la seva historia de vida, les seves necessitats i preferències, perquè cada persona és única i diferent.


S’ofereix suport psicològic en processos de pèrdua i teràpia cognitivo-conductual en persones amb trastorn de l’estat d’ànim, trastorns d’ansietat i altres patologies psiquiàtriques.

Es realitza intervenció psicològica amb persones amb malalties neurodegeneratives que presenten afectacions cognitives.

Es realitza una intervenció global, centrada en la persona, amb la col·laboració de l’equip i en coordinació amb la família.