educació social i animació sociocultural

Servei d'Educació Social, Animació Sociocultural i Treball social

Des del Servei Social es promou en les persones una actitud activa en el procés del seu propi desenvolupament social i cultural a través de la participació en les diferents activitats de lleure, cognitives, psicomotrius, culturals, etc. A través d’aquestes activitats es pretén millorar el benestar integral de la persona, també es promouen els vincles interpersonals, millorant les relacions afectives i socials.

L’animadora sociocultural i l’educadora social diàriament s’encarreguen de portar a terme activitats cognitives, manuals i lúdiques adaptades a les capacitats dels residents.

Mitjançant les activitats s’estimulen i en consoliden diferents aspectes, es busca potenciar l’àrea física, cognitiva, social i emocional de cada persona i promoure el seu benestar integral.